Regulamin

Korzystając z dupeczky.pl, zobowiązujesz się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, naszej Polityki Prywatności oraz wszystkich przedstawionych i zatwierdzonych warunków przy zakupie dodatkowych funkcji, produktów lub usług, które oferujemy w ramach Usługi (łącznie zwanych „Umową”). Jeśli nie akceptujesz i nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie korzystaj z usług dupeczky.pl.

Kobiety, które można znaleźć w dupeczky.pl to osoby zainteresowane spotkaniem. Wszystkie kobiety zobowiązują się do udostępniania swoich prywatnych danych kontaktowych użytkownikom portalu po spełnieniu dodatkowych wymagań. Każdy profil wymaga zweryfikowania. Dzięki temu użytkownik zyskuje możliwość bezpośredniego kontaktu z wybraną kobietą i zaproponowania jej spotkania, a także nawiązania długotrwałej znajomości. Dupeczky.pl jest jedynie pośrednikiem w zakresie kontaktów i nie odpowiada za ustalenia między zainteresowanymi stronami.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w niniejszej Umowie i Usługach. Możemy to zrobić z różnych powodów, m.in. w odpowiedzi na zmiany i wymagania prawne, w związku z wprowadzeniem nowych funkcji czy zmianą strategii biznesowej.

KAŻDA OSOBA KORZYSTAJĄCA Z PORTALU BIERZE PEŁNĄ ODPOWIEDZIELNOSĆ ZA KONTAKTY Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH ZACHOWANIA UŻYTKOWNIKÓW. W związku z tym korzystając z portalu dupeczky.pl zgadzasz się, że nie będziesz:

  • korzystać z Usług lub jakichkolwiek treści w nich zawartych w celach komercyjnych lub jakichjolwiek innych
  • kopiować, modyfikować, przesyłać, wykorzystywać do tworzenia treści pochodnych, wykorzystywać, reprodukować w jakikolwiek sposób wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, obrazów, znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych lub innej własności intelektualnej, treści lub informacji zastrzeżonych dostępnych za pośrednictwem usług
  • korzystać z Usług w jakikolwiek sposób, który może kolidować i utrudniać pracę lub niekorzystnie wpływać na Usługę lub serwery i sieci połączone z Usługami
  • przesyłać wirusów lub innych form złośliwego kodu lub w inny sposób zagrażać bezpieczeństwu Usług
  • fałszować nagłówki lub w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia źródła informacji wysyłanych do Usług lub za ich pośrednictwem
  • przechwytywać lub powielać elementy Usług.

Przyjmujesz do wiadomości, że możemy monitorować i sprawdzać wszelkie treści, które publikujesz w ramach dupeczky.pl możemy usunąć dowolną Treść/Ogłoszenie/Anons- w całości lub w części – która naszym zdaniem narusza postanowienia niniejszej Umowy lub może zaszkodzić reputacji usług.

Jeśli uznamy, że jesteś obraźliwy, obrażasz innych lub też Twoje zachowanie nie wpływa korzystnie na jakość naszych uslug, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta.

Informujemy, że dupeczky.pl może mieć dostęp, przechowywać i ujawniać informacje o koncie i Treści, jeśli jest to wymagane przez prawo, w celu przestrzegania umowy z Tobą lub w dobrej wierze, że taki dostęp, przechowywanie lub ujawnianie jest w związku z realizacją uzasadnionych interesów w tym: zgodność z pozwem; wypełnianie postanowień niniejszej Umowy; odpowiadanie na zarzuty, że jakiekolwiek Treści naruszają prawa osób trzecich; udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do działu obsługi klienta; lub ochrony praw, mienia lub bezpieczeństwa osobistego Firmy lub jakiejkolwiek innej osoby.

OFEROWANE ANONSE SĄ NIE ZALEŻNE OD NAS. NASZ PORTAL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO BRAKU ODPOWIEDZIALNOŚCI! JAKO UŻYTKOWNIK NIE MASZ ŻADNYCH GWARANCJI. Dupeczky.pl NIE OGŁASZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE:

  • USŁUGI BĘDĄ NIEPRZERWANE, BEZPIECZNE I WOLNE OD BŁĘDÓW
  • WSZELKIE WADY LUB BŁĘDY W USŁUGACH ZOSTANĄ POPRAWIONE
  • KAŻDA TREŚĆ I INFORMACJE UZYSKANE Z LUB POPRZEZ USŁUGI BĘDĄ PRAWDZIWE

DUPECZKY.PL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE TREŚCI, KTÓRE TY, JAKO UŻYTKOWNIK ZOBACZYSZ. WZYSTKICH MATERIAŁÓW UŻYWASZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WŁASNE RYZYKO. BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. KORZYSTAJAC Z USŁUG DUPECZKY.PL BIERZESZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SAM ZA SIEBIE. ZA WSZELKIE STRATY ODPOWIADASZ SAM. NIE ODPOWIADAMY ZA TWOJE STRATY!

Usługi mogą zawierać reklamy i promocje stron trzecich oraz linki do innych witryn i materiałów. Dupeczky.pl nie ponosi odpowiedzialności za dostępność (lub niedostępność) zewnętrznych witryn i materiałów. W przypadku skorzystania z oferty podmiotu zewnętrznego udostępnionej za pośrednictwem portalu Twoje wzajemne relacje będą podlegać regulacjom tego podmiotu. Dupeczky.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania i regulacje podmiotów zewnętrznych.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA WSZELKIE POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, ALTERNATYWNE, UTRATY DANYCH, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, PRZYPADKI LUB INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

dupeczky.pl logo